Leonardo Cup #13 SPC Gear

Zwycięzca


vvipol

Zelkowy Potwór (vvipol)
ZASADY OGÓLNE

1. Nazwa: Leonardo Cup #13

2. Gra: League of Legends

3. Maksymalna ilość slotów: 128 slotów

4. Start zapisów: od momentu ogłoszenia

5. Format: BO1 (finał BO3), drabinka single elimination

6. Organizatorem turnieju Leonardo Cup jest GamesBoard.pl


TURNIEJ:

1. Data turnieju

  • 24.01.2019, godz 16.00
2. Rozgrywki będą toczyły się według następującego harmonogramu:

a) runda I - start 16.00

b) runda II i następne - na bieżąco po zakończeniu wcześniejszych rund.

3. W przypadku opóźnień niezależnych od Organizatora turniej może zostać zakończony w innym terminie wyznaczonym przez Administratora turnieju.

4. Uczestnikiem może być każdy obywatel Polski który w dniu turnieju ukończył co najmniej 12 lat oraz posiada konto do gry League of Legends na serwerze EU Nordic & East.

5. Uczestnik może wziąć udział w turnieju tylko na jednym koncie.

6. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń zaakceptowanych przez Organizatora.

7. Dokonanie poprawnej rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

8. Drabinka zostanie przedstawiona graczom po zakończeniu checkinu.

9. Udział w turnieju jest dobrowolny i darmowy.

10. Nicki graczy nie mogą zawierać:

a) treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe

b) rozszerzeń domen (.com, .pl, .eu itp.)

11. Wszelkie łamanie regulaminu musi zostać zgłoszone przed rozpoczęciem meczu (lub w nadzwyczajnych przypadkach podczas trwania meczu). Administrator turnieju określa czy dane zgłoszenie ma wpływ na rozgrywki czy nie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie nie określonej przez regulamin.

13. Bany na postaci: URGOT, AATROX, NASUS, LUCIAN


NAGRODA:

1. Zwycięzca turnieju otrzymuje nagrody wymienione w opisie turnieju.

2. Sponsorem nagrody jest firma SPCGear

3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy nie później niż 60 dni roboczych od zakończenia turnieju.

4. W przypadku podania niepoprawnych danych wysyłkowych, do przelewu lub nieodebrania nagrody przechodzi ona na konto Organizatora.


ZAPISY I PRZEBIEG TURNIEJU:


1. Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem serwisu GamesBoard.pl

a) Jak założyć konto i dołączyć do turnieju

turnieju: https://www.gamesboard.pl/pages/zaczynam/

c) Nick w turnieju musi być taki sam jak nick przywoławcza w grze. W przypadku widniejącego w drabince nieistniejącego nicku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

2. Zwycięzca meczu zobowiązany jest do zrobienia screenshota potwierdzającego jego zwycięstwo.

a) Screenshot musi zostać wrzucony na kanał discord (#wyniki) nie później niż 5 min od zakończenia meczu i nie później niż 10 min do zakończenia rundy.

b) Zaproszenie do kanału Discord: https://discord.gg/2MebPa4

c) Wymagania dotyczące screenshota https://www.gamesboard.pl/images/wzor.png

b) w przypadku zamieszanie screena na którym nie są zawarte wszystkie zakreślone elementy, administrator ma prawo nie przyjąć wyniku i zarządzić remake.

3. Wszelka komunikacja z Administratorami turnieju odbywa się poprzez podany wyżej kanał Discord.


ROZGRYWKI:

1. Turniej rozgrywany będzie na platformie EU Nordic & East.

2. Wszystkie mecze turnieju odbywają się na mapie Howling Abyss w trybie blind pick. Finał BO3 z 3 banami.

3. Mecz wygrywa zawodnik który jako pierwszy zabije przeciwnika lub 100 creepów lub zniszczy wieżę nieprzyjaciela. Śmierć zawodnika z powodu obrażeń zadanych przez wieżę liczona jest jako przegrana meczu.

4. Nie ma ograniczeń dotyczących dywizji graczy

5. Grę ma obowiązek założyć gracz umieszczony wyżej w tabelce.

6. Uczestnicy muszą dołożyć wszelkich starań, aby rozegrać spotkanie.


a) w przypadku rozegrania meczu wynik jest zobowiązujący

7. Brak obecności jednego z zawodników dyskwalifikuje go z dalszych rozgrywek i przekazuje zwycięstwo przeciwnikowi.

a) gracze którzy nie wstawią się na swój pierwszy mecz w ciągu 15 min od rozpoczęcia turnieju zostają zdyskwalifikowani.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakiegokolwiek oprogramowania zwiększającego szansę na zwycięstwo któregokolwiek z zawodników.

9. Obowiązuje zakaz:

a) Celowego rozłączania się podczas meczu

b) Wszelkiego niestandardowego działania skutkującego sztucznym zwiększeniem bądź zmniejszeniem szans któregokolwiek z zawodników w grze

c) Celowego przegrania meczu

d) Wykorzystywania błędów gry oraz innego oprogramowania aktywnego na komputerze uczestnika

e) Niekulturalnego zachowania podczas rozgrywek

10. W trakcie gry w uzasadnionych przypadkach można użyć pauzy.

a) Nadużycia wynikające z nieuzasadnionego wykorzystywania pauzy mogą skutkować wykluczeniem z rozgrywek.

11. Niektóre mecze będą streamowane.

12. Gracze z wyznaczonego na stream meczu mają obowiązek zaproszenia do lobby komentatora oraz czekania na jego gotowość.


DANE OSOBOWE:

1. Podczas trwania turnieju Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników

2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników turnieju odbywać się będzie na zasadach przewidzianych wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania


Do góry