Ważne Zmiany w sprawdzaniu

Od jutra rano obowiązują nowe zasady podczas sprawdzania. Są one następujące:

1. Wzięty na sprawdzanie gracz zostaje przeniesiony w miejsce wyznaczone do sprawdzania.
2. Uciekanie z miejsca sprawdzania = ban do końca edycji.
3. Wszelkie bugi związane z antycheatem muszą zostać odpowiednio opisane i podparte np. logami z klienta minecraft. W innym przypadku nie będą rozpatrywane.
4. Notoryczne sprawdzanie gracza (np. 5 razy podczas jednej sesji) może zostać zgłoszone w formie skargi na forum.
5. Podczas sprawdzania będzie można się ruszać (tylko w pomieszczeniu do sprawdzania)
6. Po poprawnym sprawdzeniu gracz zostanie przeniesiony na spawn.
 
Do góry