Prawa i obowiązki Moderatora Forum

Status
Zamknięty.

inu

Administrator GamesBoard
Członek Załogi
Administrator
Prawa i obowiązki moderatora forum GamesBoard
ostatnia aktualizacja: 2017-09-08
słowa kluczowe: forum, regulamin forum, użytkownicy forum
wyróżnienia tekstu: ważne zdanie, (informacja dodatkowa), słowo kluczowe

Postanowienia ogólne

1. Moderator nadzoruje dyskusje prowadzone na forum oraz ich zgodność z regulaminem forum oraz zasadami netykiety.
2. Moderator może zostać usunięty ze swojej funkcji po złamaniu regulaminu forum. Jeśli inicjatywa usunięcia moderatora wypływa od użytkowników forum wymagany jest temat w odpowiednim dziale w którym użytkownicy wysuwają oraz uzasadniają prośbę. Administracja może usunąć moderatora z pełnionego stanowiska bez podania powodów oraz nie ma obowiązku informowania o tym użytkowników.
3. Przy zmianie postu Moderator musi podpisać się na jego końcu (np. /Plajer).
4. Moderator jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania regulaminu forum.
5. Moderator powinien budować pozytywny wizerunek forum.

Prawa moderatora

1. Moderator ma prawo edytować posty nie zmieniając ich treści merytorycznej!
2. Moderator nie ma prawa usuwać całych postów użytkowników (z wyjątkami opisanymi w punkcie 3.1), ma natomiast obowiązek ich edycji w przypadku złamania regulaminu forum. W przypadku edycji postu Moderator ma obowiązek podpisania się pod dokonanymi czynnościami oraz wpisanie powodu edycji postu.
3. Moderator ma prawo blokowania i odblokowywania tematów oraz przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na forum tematyki. Nie ma prawa do zamykania tematów w których dyskusja może toczyć się nadal lub gdy nie wszystkie zainteresowane osoby napisały swoje zdanie (wyjątkiem jest "odkop" tematu z przez więcej niż 3 miesięcy). Ostatnie zdanie należy do Administracji i Opiekunów serwerów.
3.1. Moderator może usunąć tematy tylko wtedy gdy:
- jest zdublowany / służy do "nabijania" postów
- nie jest tematem samym w sobie
- zawierają wyłącznie treści łamiące regulamin forum
3.2. Moderator może przenieść temat do kosza tylko wtedy gdy:
- zawiera wyłącznie treści łamiące regulamin forum
- zawiera jedynie reflinki
- odbiega tematyką od forum​
4. Moderator ma prawo dać ostrzeżenie użytkownikowi forum, który nagminnie, bądź złośliwie nie stosuje się do regulaminu forum. Ostrzeżenie musi być poparte argumentem oraz zawierać link do postu/tematu. Moderator może tymczasowo zbanować użytkownika forum za nieustanne łamanie regulaminu forum.
5. Moderator ma prawo do prywatnych wypowiedzi na forum, nawet jeśli są one nieobiektywne, przy czym obowiązany jest nadmienić, że to "jego zdanie".

Obowiązki moderatora

1. Podstawowym obowiązkiem Moderatora jest utrzymywanie porządku, dyscypliny i estetyki na forum oraz egzekwowanie postanowień regulaminu forum oraz netykiety od użytkowników.
2. Moderator ma obowiązek udzielania informacji, wskazówek oraz wyjaśnień w kwestiach merytoryczno-technicznych forum.
3. Moderator ma obowiązek weryfikacji nowych postów oraz usuwania lub edytowania wpisów:
a) zdublowanych (usunięcie)
b) zawierających wulgaryzmy (ocenzurować, przykładowo a***e)
c) obrażających użytkowników / osoby publiczne / narodowości / religie itp.
d) będących reklamami komercyjnymi
e) będących spamem niewnoszącym nic do tematu (np. "aha", "super", "fajnie", "lol" itp.) (edycja/usunięcie)
f) naruszających w inny sposób regulamin forum.​
4. Moderator ma obowiązek upomnieć użytkownika forum w oficjalny sposób (pod treścią posta lub w samym poście) o notorycznym offtopowaniu w jakimś temacie, oraz w przypadku innych wykroczeń.
5. Moderator ma obowiązek zwracania się do użytkowników z szacunkiem.
6. W tematach odnośnie zmian, propozycjach i podaniach Moderator powinien napisać swoją opinię oraz ją uzasadnić. Opinia tak/nie bez uzasadnienia jest nieważna i uznaję się ją za spam.Aktualizacja: 01.12.2011 (battle)
Aktualizacja: 07.12.2011 (battle)
Aktualizacja: 27.06.2013 (battle)
Aktualizacja: 08.09.2017 (Plajer
)
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Status
Zamknięty.
Do góry