Regulamin turnieju szachowego

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Nazwa: SPC Gear Cup
 2. Gra: Szachy
 3. Serwer: chess.com
 4. Maksymalna ilość slotów: Nieograniczona
 5. Start zapisów: godzinę przed rozpoczęciem turnieju
 6. Format: ARENA
 7. Organizatorem turnieju SPC Gear Cup jest GamesBoard.pl Mateusz Olejnik z siedzibą, pod adresem: Szczukocice 31, 97-350 Gorzkowice NIP 7712810785
 8. Sponsorem nagród w turnieju jest Cooling.pl Zdziech Spółka Jawna z siedzibą w Sokołowie, pod adresem: ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531986.

TURNIEJ:

 1. Zapisy trwają do rozpoczęcia turnieju.
 2. Data turnieju: 20.06.2021, godz 15:00
 3. W przypadku opóźnień niezależnych od Organizatora turniej może zostać zakończony w innym terminie wyznaczonym przez Administratora turnieju.
 4. Uczestnikiem może być każdy obywatel Polski który w dniu turnieju ukończył co najmniej 16 lat oraz posiada konto do chess.com z minimum 50 rozegranymi pojedynkami.
 5. Uczestnik może wziąć udział w turnieju tylko na jednym koncie.
 6. Dokonanie poprawnej rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
 7. Udział w turnieju jest dobrowolny i darmowy.
 8. Nicki graczy nie mogą zawierać:
 9. treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe
 10. rozszerzeń domen (.com, .pl, .eu itp.)
 11. Wszelkie łamanie regulaminu musi zostać zgłoszone przed rozpoczęciem meczu (lub w nadzwyczajnych przypadkach podczas trwania meczu). Administrator turnieju określa czy dane zgłoszenie ma wpływ na rozgrywki czy nie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie nie określonej przez regulamin.

NAGRODA:

 1. Trzech uczestników z najlepszym wynikiem turnieju otrzymuje nagrody:
  1 miejsce:
  1x GK650 Omnis – Klawiatura
  1x Endorphy Cordura Speed L – Podkładka

  2 miejsce:
  1x VIRO – Słuchawki
  3 miejsce:
  1x LIX – Mysz
 1. Nagroda zostanie przekazana przez sponsora zwycięzcy nie później niż 60 dni roboczych od zakończenia turnieju.
 2. W przypadku podania niepoprawnych danych wysyłkowych, do przelewu lub nieodebrania nagrody przechodzi ona na konto Organizatora.
 3. Nagroda nie może zostać zamieniona na inną lub przekazana innej osobie.
 4. Nagroda w formie fizycznej może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Opis premii za dodatkowe wyzwania w grze będzie dostępny na Discord.

ZAPISY I PRZEBIEG TURNIEJU:

 1. Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem strony chess.com w klubie: https://www.chess.com/club/spc-gear-cup
 2. Dokładny opis procesu zapisywania się znajdziesz na stronie: https://support.chess.com/article/335-what-are-arena-tournaments
 3. Zaproszenie do kanału Discord: https://gamesboard.pl/dc/
 4. Wszelka komunikacja z Administratorami turnieju odbywa się poprzez podany wyżej kanał Discord.

ROZGRYWKI:

 1. Turniej rozgrywany będzie w grze Szachy
 2. Zasady szachowe – https://www.chess.com/pl/szachy
 3. Uczestnicy muszą dołożyć wszelkich starań, aby rozegrać spotkanie.
 4. w przypadku rozegrania meczu wynik jest zobowiązujący
 5. Rozłączenie internetowe:
  W przypadku rozłączenia internetowego grasz posiada 30 sekund na ponowne połączenie do partii, w przypadku dłuższego czasu partia zostaje przegrana.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakiegokolwiek nieoficjalnego oprogramowania zwiększającego szansę na zwycięstwo któregokolwiek z zawodników.
 7. Obowiązuje zakaz:
 8. Celowego rozłączania się podczas meczu
 9. Wszelkiego niestandardowego działania skutkującego sztucznym zwiększeniem bądź zmniejszeniem szans któregokolwiek z zawodników w grze
 10. Celowego przegrania meczu
 11. Wykorzystywania błędów gry oraz innego oprogramowania aktywnego na komputerze uczestnika
 12. Niekulturalnego zachowania podczas rozgrywek
 13. Niektóre mecze będą streamowane.
 14. Administrator w przypadku stwierdzenia działań bezpośrednio skutkujących opóźnieniami w turnieju może wykluczyć zawodników z rozgrywek.

PUNKTACJA TURNIEJOWA:

Zgodnie z ustawieniami turnieju:
https://support.chess.com/article/335-what-are-arena-tournaments

DANE OSOBOWE:

 1. Na czas trwania turnieju Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników turnieju odbywać się będzie na zasadach przewidzianych wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
 4. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania