Regulamin Teamfight Tactics EUNE

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Nazwa: SPC Gear Cup 
 2. Gra: Teamfight Tactics
 3. Serwer: EUNE 
 4. Maksymalna ilość slotów: 128 slotów
 5. Start zapisów: 10.06.2021 9:30
 6. Format: 3 Rundy kwalifikacyjne Bo1, Wielki finał dla najlepszej 8 Bo3 
 7. Organizatorem turnieju SPC Gear Cup jest GamesBoard.pl
 8. Sponsorem nagród w turnieju jest Cooling.pl Zdziech Spółka Jawna z siedzibą w Sokołowie, pod adresem: ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531986

TURNIEJ:

 1. Turniej składa się z dwóch faz.
  1. Check in – polega na potwierdzeniu udziału w turnieju przez uczestników zapisanych w regulaminowym czasie.
  2. Rozgrywki właściwe – moment od wygenerowania drabinki z poprawnie zapisanymi uczestnikami.
 2. Zapisy trwają do momentu wypełnienia wszystkich wolnych slotów lub do rozpoczęcia check-inu.
 3. Data turnieju: 13.06.2021, godz 13:00
 4. Checkin rozpoczyna się 30 minut przed godziną rozpoczęcia turnieju.
 5. Rozgrywki będą toczyły się według następującego harmonogramu:
  1. a) runda I – start 13:15
  2. b) runda II i następne – po zakończeniu wcześniejszych rund.
 6. W przypadku opóźnień niezależnych od Organizatora turniej może zostać zakończony w innym terminie wyznaczonym przez Administratora turnieju.
 7. Uczestnikiem może być każdy obywatel Polski który w dniu turnieju ukończył co najmniej 16 lat oraz posiada konto do gry Teamfight Tactics na serwerze EUNE.
 8. Uczestnik może wziąć udział w turnieju tylko na jednym koncie.
 9. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń zaakceptowanych przez Organizatora.
 10. Dokonanie poprawnej rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
 11. Drabinka zostanie przedstawiona graczom nie później niż 15 min po zakończeniu check-inu.
  1. w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych czas ten może ulec przedłużeniu. Uczestnicy zostaną poinformowani przez administratora głównym kanałem komunikacji DISCORD.
 12. Udział w turnieju jest dobrowolny i darmowy.
 13. Nicki graczy nie mogą zawierać:
  1. treści wulgarnych, nawołujących do nienawiści na tle różnic rasowych, narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe
  2. rozszerzeń domen (.com, .pl, .eu itp.)
 14. Wszelkie łamanie regulaminu musi zostać zgłoszone przed rozpoczęciem meczu (lub w nadzwyczajnych przypadkach podczas trwania meczu). Administrator turnieju określa czy dane zgłoszenie ma wpływ na rozgrywki czy nie.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie nie określonej przez regulamin.

NAGRODA:

 1. Trzech uczestników z najlepszym wynikiem turnieju otrzymuje nagrody:
  1 miejsce:
  – 1x VIRO
  – 1x Endorphy Cordura Speed M

  2 miejsce:
  – 1x LIX
 1. Nagroda zostanie przekazana przez sponsora zwycięzcy nie później niż 60 dni roboczych od zakończenia turnieju.
 2. W przypadku podania niepoprawnych danych wysyłkowych, do przelewu lub nieodebrania nagrody przechodzi ona na konto Organizatora.
 3. Nagroda nie może zostać zamieniona na inną lub przekazana innej osobie.
 4. Nagroda w formie fizycznej może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

ZAPISY I PRZEBIEG TURNIEJU:

 1. Zapisy do turnieju odbywają się za pośrednictwem aplikacji Discord. 
  1. Dokładny opis procesu zapisywania się i zgłaszania wyników znajduje się w sekcji TUTORIALE na turniejowym kanale Discord.
  2. Nick w turnieju musi być taki sam jak nick przywoławcza w grze. W przypadku widniejącego w drabince nieistniejącego nicku gracz zostanie zdyskwalifikowany. Przykład pełnego nicku: Leofromkorea
  3. Zwycięzca meczu zobowiązany jest do zrobienia screenshota potwierdzającego jego zwycięstwo. 
   1. Wartość HP musi być widoczna inaczej nie będzie brana pod uwagę w przypadku remisu punktowego. (wytłumaczone dalej)
   2. Brak poprawnego screena uniemożliwia rozstrzygnięcie remisu na podstawie wartości HP w punkcie 1.e.i.4
  4. Screenshot musi zostać umieszczony na kanale discord (#wyniki) nie później niż 5 min od zakończenia meczu i nie później niż 10 min do zakończenia rundy.
  5. Zaproszenie do kanału Discord: https://gamesboard.pl/dc/
  6. Wszelka komunikacja z Administratorami turnieju odbywa się poprzez podany wyżej kanał Discord.
  7. Wymagania dotyczące screenshota znajdują się na wyznaczonym kanale discord #jak-zrobić-screena
   1.  w przypadku zamieszczenia screena z którego nie da się wyczytać wyników, administrator ma prawo nie przyjąć wyniku lub zarządzić remake.

ROZGRYWKI:

 1. Turniej rozgrywany będzie w grze Teamfight Tactics
 2. Turniej składa się z 4 rund. Trzy rundy kwalifikacyjne Bo1, ostatnia finałowa Bo3.
 3. Nie ma ograniczeń dotyczących dywizji graczy
 4. Grę ma obowiązek założyć gracz umieszczony wyżej w tabelce.
 5. Uczestnicy muszą dołożyć wszelkich starań, aby rozegrać spotkanie.
  1. w przypadku rozegrania meczu wynik jest zobowiązujący
 6. Brak obecności jednego z zawodników dyskwalifikuje go z dalszych rozgrywek
  1. gracze którzy nie stawią się na swój pierwszy mecz w ciągu 15 min od rozpoczęcia turnieju zostają zdyskwalifikowani.
  2. w przypadku niepełnego lobby do gry dołączy gracz losowy dobrany przez klienta gry który nie będzie miał wpływu na ostateczny wynik punktacji.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakiegokolwiek nieoficjalnego oprogramowania zwiększającego szansę na zwycięstwo któregokolwiek z zawodników.
 8. Obowiązuje zakaz:
  1. Celowego rozłączania się podczas meczu
  2. Wszelkiego niestandardowego działania skutkującego sztucznym zwiększeniem bądź zmniejszeniem szans któregokolwiek z zawodników w grze
  3. Celowego przegrania meczu
  4. Wykorzystywania błędów gry oraz innego oprogramowania aktywnego na komputerze uczestnika
  5. Niekulturalnego zachowania podczas rozgrywek
 9. Niektóre mecze będą streamowane. 
  1. Gracz może zostać poproszony o udostępnienie POV w postaci transmisji live w programie DISCORD.
  2. Każdy finalista ma obowiązek udostępnienia POV w postaci transmisji live w programie DISCORD lub Twitch.tv. Administracja zastrzega prawo do wybrania osoby udostępniającej transmisję.
   1. Udostępnianie treści mogących narazić dobre imię organizatora i partnerów turnieju skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z rozgrywek i dalszymi konsekwencjami.
   2. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających udostępnienie transmisji gracz nie ponosi żadnych konsekwencji. 
  3. Udostępnianie transmisji ma na celu propagowanie esportu i promowanie gry wśród nowych odbiorców.
 10. W przypadku gdy jeden z zawodników zostanie rozłączony powinien jak najszybciej połączyć się ponownie.
  1. Jeśli z lobby zostanie wyrzuconych więcej niż 4 graczy, może zostać zarządzony remake kiedy nie gra nie przekroczyła rundy 1-4.
  2. W przypadku rozłączenia gry przez problemy z serwerami czy techniczne po stronie klienta gry, administracja ma ostateczny głos w rozstrzygnięciu sporu. 
 11. Administrator w przypadku stwierdzenia działań bezpośrednio skutkujących opóźnieniami w turnieju może wykluczyć zawodników z rozgrywek. 

PUNKTACJA TURNIEJOWA:

 1. Turniej właściwy składa się z dwóch faz:
  1. Faza pierwsza składa się z trzech rund Bo1.
  2. Każda runda poprzedzona jest losowaniem grup. 
   1. Przed rundą drugą i trzecią gracze mogą zgłosić chęć wyłączenia z listy uczestników.
  3. Każda grupa składa się maksymalnie z 8 uczestników.
   1. W przypadku niepełnych grup do rozgrywki dołącza losowy gracz dobrany przez klienta gry. Nie ma on wpływu na punktację turniejową.
   2. Miejsce losowego zawodnika jest pomijane. 
    1. Przykład: jeśli losowy gracz zajął 3 miejsce w turnieju to 4 gracz w zestawieniu klienta gry liczony jest jako trzecie miejsce w turnieju.
    2. Przykład 2: jeśli losowy gracz zajął 5 miejsce w turnieju to 6 gracz w zestawieniu klienta gry liczony jest jako piąte miejsce w turnieju itd.
  4. Punktacja turniejowa fazy pierwszej:
   1. Miejsce 1 – 10 pkt
   2. Miejsce 2 – 8 pkt
   3. Miejsce 3 – 7 pkt
   4. Miejsce 4 – 6 pkt
   5. Miejsce 5 – 4 pkt 
   6. Miejsce 6 – 3 pkt
   7. Miejsce 7 – 2 pkt
   8. Miejsce 8 – 1 pkt
  5. Do fazy finałowej przechodzi 8 graczy z najwyższym wynikiem punktowym.
   1. W przypadku wystąpienia remisu punktowego uniemożliwiającego wyłonienie ostatniego finalisty zastosowanie ma w kolejności:
    1. Najwyższa pozycja zajęta w trzech pojedynkach. 
     1. Przykład: Gracz A zajmuje kolejno 1, 4, 8 miejsce. Gracz B zajmuje kolejno 2, 2, 4 miejsce. Dalej przechodzi Gracz A ze względu na wyższą pozycję czyli w tym przypadku 1 miejsce w 1 rundzie.
    2. W przypadku gdy 1 zasada nie ma zastosowania sprawdzana jest druga najwyższa pozycja zajęta w trzech pojedynkach.
     1. Przykład: Gracz A zajmuje kolejno 1, 5, 7 miejsce. Gracz B zajmuje kolejno 1, 6, 7 miejsce. Dalej przechodzi gracz A ze względu na wyższą pozycję czyli w tym przypadku 5 miejsce w 2 rundzie.
    3. W przypadku gdy 2 zasada nie ma zastosowania sprawdzana jest trzecia najwyższa pozycja zajęta w trzech pojedynkach.
    4. Jeśli wszystkie poprzednie zasady nie mają zastosowania liczone jest HP które pozostało w wygranym pojedynku. Osoba która miała więcej HP przechodzi dalej. 
     1. Jeśli liczba HP jest taka sama rozstrzygający będzie punkt 5.
    5. W przypadku kiedy punkty 1, 2, 3, 4, nie mają zastosowania liczy się który zawodnik zaszedł najdalej w swoim pojedynku  – (liczą się rundy w grach) – czyli jeśli Zawodnik A ma 2-2-2 miejsca i w jednym z pojedynków dotarł do rundy 7-1, a drugi zawodnik B ma 2-2-2 i dotarł do 5-4 to osoba A przechodzi dalej, liczy się najdalsza runda z wszystkich rozegranych gier – weryfikowane na https://lolchess.gg/
    6. W sytuacji w której zawodnicy nie zajęli pierwszego miejsca i poprzednie zasady nie mają zastosowania gracze zostaną poproszeni o rzut kośćmi.
     1. W tym przypadku zostanie użyty rzut kośćmi na platformie https://www.random.org/dice/ (2 kości). Cały proces będzie przeprowadzony podczas transmisji live.
    7. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej w regulaminie administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia wyniku. 
  6. Punktacja podczas finałowych rozgrywek:
   1. Miejsce 1 – 10 pkt
   2. Miejsce 2 – 8 pkt
   3. Miejsce 3 – 7 pkt
   4. Miejsce 4 – 6 pkt
   5. Miejsce 5 – 4 pkt 
   6. Miejsce 6 – 3 pkt
   7. Miejsce 7 – 2 pkt
   8. Miejsce 8 – 1 pkt
  7. W przypadku wystąpienia remisu punktowego stosujemy zasady z podpunktu 1. e. i.

DANE OSOBOWE:

 1. Na czas trwania turnieju Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników
 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia turnieju.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników turnieju odbywać się będzie na zasadach przewidzianych wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
 4. Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a uczestnicy mają prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania