Stan obecny i perspektywy rozwoju internetu światłowodowego w Polsce

Spis treści:

Polacy od lat korzystają z internetu stacjonarnego w swoich domach. Za początek polskiej historii internetu uważany jest 1991 rok. Obecnie rozwija się w Polsce szybki internet światłowodowy. Czy i jak korzystają z niego polscy klienci?

Internet stacjonarny w domu

Według danych firmy doradczej Deloitte z 2017 roku w Polsce z internetu korzysta ponad 26 mln konsumentów. W grupie tej większość – 70 proc. – ma dostęp do internetu stacjonarnego, w tym światłowodowego, a 25,5 proc. korzysta z internetu mobilnego. Deloitte wykazało również, że prawie co drugi respondent w przeprowadzonym badaniu ma dostęp do internetu mobilnego w telefonie.

Z sieci możemy dziś korzystać szybko i sprawnie poprzez szybkie łącza oferowane przez dostawców internetu. Na przykład w Warszawie wybrani mieszkańcy mogą już korzystać z internetu światłowodowego UPC z prędkością do 1 Gb/s. Można pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie światłowody będą decydować o kształcie internetu w Polsce w przyszłości.

Rozwój internetu światłowodowego w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) sprawdził, jak wiele zmienia u użytkowników dostęp do internetu stacjonarnego w domach, zwłaszcza jeśli chodzi o światłowody. UKE przedstawił raport pod tytułem „Rola internetu w życiu osobistym i zawodowym”. Bazuje on na badaniu wykonanym na zlecenie urzędu przez ARC Rynek i Opinia w dniach od 3 do 6 grudnia 2018 roku. Podział biorących udział w badaniu ze względu na różne kryteria wyglądał następująco:

  • 56 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn;
  • 55 proc. osób z wykształceniem wyższym, 38 proc. z wykształceniem średnim i 6 proc. z wykształceniem zawodowym;
  • 25 proc. mieszkańców wsi, 22 proc. mieszkańców miast małych (od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców) oraz 17 proc. mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), 13 proc. z miast średnich (od 200 do 499 tys. mieszkańców) i po 12 proc. z najmniejszych miast oraz miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców;
  • osoby mieszkające we wszystkich województwach, zwłaszcza w woj. mazowieckim i śląskim;
  • osoby zamieszkałe w domach (66 proc. badanych) lub w mieszkaniach (34 proc. badanych);
  • osoby z dochodem przeważnie w granicach od 2001 zł do 6000 zł miesięcznie.

UKE wykazał, że najwięcej, bo 45 proc., respondentów korzysta z internetu stacjonarnego w domu przez ponad 9 lat. Ze światłowodu od ponad 9 lat korzystało 37 proc. badanych, a z pozostałych mediów w tym czasie 57 proc. osób. Zatem badani mają dosyć długi staż korzystania z internetu stacjonarnego. W przypadku światłowodów co druga osoba nie korzysta z nich dłużej niż 6 lat.

Za dostęp do internetu światłowodowego 48 proc. badanych płaci od 50 do 100 zł, podobnie jak w przypadku opłacania pozostałych mediów: telewizji, telefonu czy usług mobilnych.

Pozytywne oceny światłowodów

Zdaniem respondentów biorących udział w badaniu UKE szybki i stabilny internet światłowodowy pomaga w codziennych obowiązkach i ma na nie pozytywny wpływ. Niemal 6 na 10 badanych przyznaje, że dzięki niemu można w przyjemniejszy sposób spędzać wolny czas. Co drugi internauta korzystający ze światłowodu raczej zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że dostęp do internetu światłowodowego daje mu poczucie bliskości wielkiego świata. Około 45 proc. respondentów twierdzi, że ich życie zmieniło się na lepsze, odkąd mają dostęp do internetu światłowodowego.

Co dalej z internetem światłowodowym?

Aż 39 proc. badanych zdecydowanie chciałoby móc korzystać z dostępu do internetu światłowodowego, a 37 proc. raczej tak. Zaledwie 1 proc. nie chce zdecydowanie korzystać z takiej formy dostępności do sieci. Jednocześnie co piąta osoba gotowa jest do poniesienia kosztów za podłączenie do internetu światłowodowego. Większość z nas uważa, że takie podłączenie do internetu powinno być finansowane przez operatorów lub z wykorzystaniem funduszy lokalnych.

Z roku na rok zwiększa się zasięg sieci światłowodowej. W większości dużych miast, zwłaszcza w Warszawie, można już uzyskać dostęp do superszybkich łączy. W przyszłości światłowody mają być w Polsce dalej rozwijane.

Matti

Fan gier komputerowych od lat 90'. Stary dziad Internetu.